İade Şartları

Satın alınan ürün veya hizmetin iade şartları tüketici hakları çerçevesindedir. Satın alınan ürün orijinal halde (tekrar satışa uygun), şartlara da uygun olarak bir hafta içerisinde tarafımıza herhangi bir neden göstermeksizin iade edilebilir. Öde ve İndir ürünleri satın alındığı anda indirilebildiği için iade edilemez. Ancak anlaşılması halinde sınırlı değişim yapılabilir. Ambalajı bozulan kullanılan ürünler geri alınmaz. İade edilen ürünün şartlara uygunluğu kontrol edilecek uygun ise geri ödeme sonucun müşteriye bildiriminden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde yapılacaktır. Geri ödemede firmamızın karşılamış olduğu banka aracılık, kargo gibi masraflar düşülecektir.